"Det första kvartalet 2021 var ganska positivt för den portugisiska vinexporten, jämfört med samma period 2020. [...] Under första kvartalet 2021 ökade exporten med 13 procent jämfört med samma period 2020 och översteg 200 miljoner euro", säger ViniPortugal i ett uttalande.

Sett till marknad var Finland det land som registrerade den högsta procentuella ökningen, med en ökning på 42,20 procent fram till mars (3,38 miljoner euro).

Det följdes av Polen som ökade med 37,74 procent (7,15 miljoner euro), Norge med ytterligare 32,21 procent (3,32 miljoner euro) och Danmark med 24,11 procent (3, 57 miljoner euro).

Bland tredjeländerna sticker den portugisiska vinexporten till Brasilien (+ 38,5 procent) och Storbritannien (+ 9,41 procent) ut, med 15,51 miljoner euro respektive 14,04 miljoner euro.

Enligt föreningens uppgifter stod exporten till Kina för 3,93 miljoner euro, dvs. 35,61 procent mer än under första kvartalet 2020.

Omvänt uppvisade Angola och Japan minskningar på 31,87 procent respektive 13,50 procent.

"Vi är mycket nöjda med att känna att marknaden har rört sig igen. Den stora tillväxten som märktes under detta första kvartal gör att vi kan förutspå ett gynnsamt år 2021, inte bara för öppnandet av nya marknader utan även för den progressiva tillväxten av exporten till våra huvudmarknader", säger, citerad i samma dokument, ViniPortugals ordförande Frederico Falcão.

ViniPortugal är en förening för främjande av portugisiska viner.