I republikens församling uttryckte Eduardo Cabrita att "den viktigaste önskan" inte är att få fler debatter i parlamentet om nya perioder av undantagstillstånd, och inte heller att rapportera från regeringen.

"Detta är inte över än, det är viktigt att turisterna strikt respekterar de regler som Portugal har".

Ministern betonade att de "lämpliga och krävande" åtgärderna gjorde att Portugal för ungefär två månader sedan lyckades bli det land "med den lägsta" förekomsten av fall av covid-19 och dödsfall i "hela Europeiska unionen".

"Detta resultat bevisar att initiativet från republikens president, besluten från republikens församling och de svåra och krävande åtgärder som regeringen vidtagit är adekvata", sade han.

Eduardo Cabrita underströk att resultaten "framför allt är ett erkännande av alla portugiser för det sätt på vilket de internaliserade efterlevnaden av dessa åtgärder" och "förtjänsten hos de yrkesverksamma inom den nationella hälso- och sjukvården som gav svar" i svåra tider och att de bidrog till att Portugal kunde registrera "en betydande minskning av antalet fall och dödsfall" under april.

"Detta resultat är säkerhetsstyrkornas förtjänst, som med beslutsamhet, mod och engagemang på ett pedagogiskt eller aktivt sätt var närvarande för att se till att åtgärderna följdes".