I landets inre regioner är förlusterna över 20 procent.

EU:s statistikbyrå Eurostat har förutspått att Portugal kommer att vara ett av de länder som förlorar flest invånare.

Enligt beräkningarna kommer befolkningen år 2050 att ligga strax under 9,4 miljoner invånare och år 2100 kommer landet att ha färre än åtta miljoner invånare.