Under patrullen blev NPA uppmärksammade på ett djur som låg vid sidan av vägen i Palvarinho. NPA kom till platsen och räddade djuret, som verkade vara välmatat och utan skador. Efter polisens sökande identifierades ägarna, och en rapport upprättades på grund av avsaknad av CITES-certifikat och eftersom djuret inte var märkt.

GNR påminner om att den afrikanska spurtsköldpaddan, som är en icke-inhemskt förekommande art med få naturliga predatorer i Portugal, reproducerar sig mycket lätt i det vilda och kan bli en hotfaktor för överlevnaden av icke-inhemska sköldpaddor, eftersom de konkurrerar om samma föda och eftersom de kan förändra genetiken hos de andra arterna.

Det republikanska nationalgardet har genom natur- och miljöskyddstjänsten (SEPNA) som daglig uppgift att skydda djuren och uppmanar allmänheten att rapportera om miljösituationer. För detta ändamål kan man använda SOS Environment and Territory Line (808 200 520), som är permanent i drift för att rapportera överträdelser eller klargöra eventuella tvivel.

För mer information, vänligen kontakta kommunikations- och PR-ansvarig vid territoriella kommandot i Castelo Branco, kapten Jorge Massano - 961 195 273.