Ett trafikljussystem har återinförts för att visa hur upptagna stränderna är och för att garantera ett fysiskt avstånd mellan badande.

Masker måste bäras tills handdukar läggs ut på sanden. Straff kan utdömas för personer som inte bär mask när de försöker hitta en plats eller som lägger sin handduk för nära grannarna.