Detta motsvarar 14 % av befolkningen och cirka 3,2 miljoner människor har fått åtminstone den första dosen av vaccinet, enligt Generaldirektoratet för hälsa (DGS).

Uppgifterna visar att 89 % av åldersgruppen över 80 år redan har fått de två vaccindoserna, 23 % (361 651) av åldersgruppen 65-79 år är fullt vaccinerade, liksom 10 % av åldersgruppen 50-64 år.