En källa till PJ förklarade att sökningarna "inte är riktade mot den nuvarande eller tidigare ledningen för kommunfullmäktige", och tillade att sökningarna är en del av en pågående utredning av PJ i Braga och syftar till att "samla in dokumentation" om "frågor om stadsplanering".

En officiell källa vid CMB, som Lusa kontaktade, sade att husrannsakan "var begränsad till kontoret för den nuvarande stadsbyggnadschefen António Zamith Rosas, som är en teknisk tjänsteman vid kommunen".

CMB sade också att man "inte kände till" orsakerna till husrannsakan och betonade att man "samarbetade fullt ut" med PJ:s inspektörer, som lämnade kommunens lokaler sent på onsdagsmorgonen.

António Zamith Rosas är den nuvarande kommundirektören för stadsbyggnad, markanvändning och planering i staden Braga och har tidigare varit kommunalråd i kommunen Vila Verde, kommunen i Braga-distriktet.