Ekonomierna i euroområdet och Europeiska unionen minskade med 1,8 respektive 1,7 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma period förra året.

Portugal drabbades av den största minskningen av BNP på årsbasis (-5,4 procent), följt av Spanien (-4,3) och Tyskland (-3).