"Införsel till konsumtion [registreringar som görs, för skatteändamål, av grossister i bränslehandel] som registreras av operatörer via Single Energy Desk uppvisade en betydande acceleration i april 2021 jämfört med april 2020, med en ökning med 59 procent från 336 815 till 535 533 ton", sade ENSE i ett uttalande.

Enligt uttalandet "registreras som väntat den största återhämtningen från år till år för Jet [flygdiesel, med +300,63 procent], även om luftfartssektorn fortsätter att vara den mest konditionerade, men uppåtgående banan av en viss reaktivering av dess verksamhet uppfattas.

På årsbasis ökade bensinkonsumtionen med 112,05 procent i april och för övrig diesel (exklusive flygbränsle) ökade den med 61,69 procent.

April månad i år, då landet redan befann sig i en process av gradvis avveckling, kan jämföras med motsvarande månad (april 2020), då Portugal fortfarande var helt nedspärrat efter den första vågen av Covid-19-pandemin.

Om man analyserar utvecklingen av konsumtionen i april jämfört med föregående månad finns det en total ökning på 34 087 ton (+6,8 procent), "vilket också belyser accelerationen av Jet (+42,97 procent) och bensin (+15,58 procent).

När det gäller de andra dieseloljorna var ökningen av konsumtionen 5,07 procent i april jämfört med mars.

"Denna tillväxt är inte utan samband med den empiriska bedömningen att det också finns ett återupptagande eller en acceleration av många ekonomiska aktiviteter, med större cirkulation av fordon och därmed en högre nivå av efterfrågan och konsumtion av oljeprodukter", säger ENSE.

Enligt ENSE - som ansvarar för att förvärva, underhålla, förvalta och mobilisera de nationella reserverna av råolja och oljeprodukter - "förväntas denna trend öka i intensitet under andra halvåret".

"Om vi jämför nivåerna av introduktioner till konsumtion i april 2021 med april 2019 (före pandemin) kan man se att vi fortfarande ligger 23,53 procent under de då verifierade, vilket framhäver framför allt Jet (-73,46 procent), men som visar att det fortfarande finns en väg till återhämtning som bör följas", fortsätter ENSE.