De veckovisa fallen i Europa sjönk från en platå på 1,7 miljoner i mitten av april till cirka 685 000 nya fall förra veckan, vilket är en minskning med 60 procent på en månad", sade chefen för den europeiska avdelningen Hans Kluge vid en virtuell presskonferens.Tjänstemannen från Världshälsoorganisationen (WHO) ansåg att "vacciner är ett ljus i slutet av tunneln, men det ljuset får inte blända." "Vi är på väg i rätt riktning, men vi måste fortsätta att övervaka viruset som tog livet av nästan 1,2 miljoner människor i den här regionen, vilket motsvarar befolkningen i Bryssel", Belgiens huvudstad, sade han.

I och med att de restriktiva åtgärderna för befolkningens och samhällets rörlighet har upphävts kommer det att bli nödvändigt att "fördubbla insatserna för sekvensering [virusgenetik för att upptäcka varianter], isolering [av smittade personer], kontaktscreening, karantän och vaccinering" för att "upprätthålla kontrollen och se till att trenderna fortsätter att minska", rekommenderade han."Det finns ingen nollrisk", påpekade han, med tanke på att de nuvarande framstegen "är bräckliga" och påpekade att i minst åtta länder i den europeiska regionen "är incidensen fortfarande hög, över 150 fall per 100 000 invånare, och därför har pandemin ännu inte avslutats". De kända varianterna och potentiella nya varianterna är "ett bestående hot" och innebär "nya osäkerhetsfaktorer", varnade han och hänvisade till den variant som upptäcktes i Indien och som finns i hälften av de nästan fem dussin länderna i Europa.