Enligt den senaste rapporten från den nationella läkemedelsorganisationen Infarmed från förra fredagen (14 maj) rapporterades 5 665 biverkningar, varav majoriteten (72,9 %) gällde vaccinet från Pfizer/BioNtech med 4 129 fall, följt av AstraZeneca (Vaxzevria) med 1 234 fall och Moderna med 302 fall.

Infarmed betonade att "de rapporterade biverkningarna inte nödvändigtvis har ett orsakssamband med det administrerade vaccinet".