Om du har ett brittiskt körkort och bor i Storbritannien kan du fortfarande köra i Portugal med ditt körkort under de första 185 dagarna efter inresan. Därefter behöver du ett IDP - International Driving Permit (internationellt körkort).

På grund av det stora antalet brittiska medborgare som bor i Portugal godkändes ett avtal mellan Portugal och Storbritannien för att förlänga en övergångsordning som gör det möjligt att köra i Portugal med ett brittiskt körkort. Sedan den 1 april 2021 gäller därför enligt lagdekret nr 25-B/2021, som offentliggjordes den 30 mars, en övergångsregel för utbyte av körkort utfärdade av Förenade kungariket fram till den 31 december 2021.

Detta innebär att ditt körkort anses vara giltigt och erkänns i Portugal på samma villkor som alla körkort som utfärdats av någon av Europeiska unionens (EU) medlemsstater. För närvarande erkänns alla giltiga körkort som utfärdats av Storbritannien på samma villkor som körkort som utfärdats av alla EU:s medlemsstater.

Ovanstående lagdekret förutsätter att de brittiska myndigheterna behandlar portugisiska medborgare som bor i Förenade kungariket på samma sätt. Om portugisiska medborgare som är bosatta i Förenade kungariket inte behandlas på samma sätt som i detta lagdekret, skall dess tillämpning helt eller delvis upphävas genom ministerrådets beslut.

Därför rekommenderar vi att du som är bosatt i Portugal måste byta ut ditt brittiska körkort senast den 31 december 2021 för att få ett portugisiskt körkort, utan att behöva avlägga något körprov. Var medveten om att om ditt brittiska körkort av någon anledning förloras, stjäls eller löper ut kan du inte förnya det hos den brittiska myndigheten för körkort och fordonskörkort (DVLA).

Om du emellertid skulle få problem eller svårigheter med att byta ut ditt körkort rekommenderar vi att du tar hjälp av en advokat som kan guida dig genom processen.