Vilka erbjudanden finns tillgängliga och hur kan Portinsurance hjälpa dig?

Har Portinsurance någon typ av försäkring för att skydda sina kunder i dessa fall?

Ja, vi har en exklusiv lösning som gör det möjligt för våra utlandsboende från Europa att skickas hem i händelse av sjukdom eller allvarlig olycka, men även i händelse av dödsfall och tillhörande tjänster.

Hur långt är deras återvändande garanterat?

Den säkra personens transport är garanterad, vid olycka eller allvarlig sjukdom, så att kunden lämnas i sin bostad i hemlandet eller alternativt till närmaste sjukhus.

Du sa att Portinsurance garanterar hemtransport vid allvarlig sjukdom eller olycka. Har ni ett maximalt värde för detta?

Ja, vi garanterar hemtransport vid sjukdom eller olycka upp till 7 500 euro.

Om hemresan sker i ett obotligt tillstånd eller när den försäkrade personen redan är död, tycker du inte att 7 500 euro är ett mycket litet belopp?

Naturligtvis är det därför som hemtransport i dessa fall är obegränsad.

Hur mycket kostar denna försäkring årligen?

Den kostar 75,21 euro per år.

Om läsarna är intresserade av denna typ av försäkring, hur kan de gå tillväga?

De behöver bara gå in på vår webbplats på https://portinsurance.pt/theportugalnews/contacto/assistencia.html.