Det är generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG) som kontrollerar om man är berättigad till detta stöd, och det är upp till energibolagen att informera kunderna om vilka som har börjat få denna förmån. Dessutom måste rabatten anges på fakturan.

Rätt till den sociala tariffen har innehavaren av ett energiköpavtal som uteslutande är avsett för hushållsförbrukning och i permanenta bostäder, med lågspänningsinstallation och kontrakterad effekt som är lika med eller mindre än 6,9 kVA när det gäller el, och som drivs med lågt tryck och med en årsförbrukning som inte överstiger 500 m3 när det gäller naturgas, och som är eller kan komma att vara berättigad till någon av följande sociala förmåner:

  • Solidaritetstillägg för äldre;
  • Komplettering av den sociala förmånen för integration;
  • Social inkomst för inpassering;
  • Social arbetslöshetsförmån;
  • Första nivån av familjebidrag;
  • Social invaliditetspension enligt det särskilda systemet för skydd av funktionshindrade;
  • Social ålderspension.
  • Eller även, men endast i fråga om el, personer som har en årsinkomst som är lika med eller lägre än 5 808,00 euro, ökad med 50 procent för varje del av hushållet som inte har någon inkomst.

Om du är berättigad till denna tariff men den inte tillämpas kan du visa upp bevis på att du är berättigad till denna tariff och begära en kontroll av din leverantör, och sedan lämna in ett klagomål till DGEG.

För att få svar på dina frågor och få veta mer om dessa stöd eller andra åtgärder för att bättre hantera din energiförbrukning kan du också boka in ett samråd med DECO:s energirådgivningskontor (GAE), via telefonnummer 289 863 103 eller via e-post energia@deco.pt och deco.algarve@deco.pt.