I studien, som utarbetats av konsultföretaget McKinsey&Company, hävdas att Portugal måste påskynda de senaste trenderna för minskade koldioxidutsläpp och att landet har förutsättningar att "minska koldioxidutsläppen snabbare och till en lägre kostnad än EU".

"Portugal kan uppnå koldioxidneutralitet, eller 'nettonoll', före 2050, samtidigt som man kan uppnå tillväxtmöjligheter", står det i dokumentet.

För att hålla jämna steg med EU:s minskningsmål på 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer måste Portugal "påskynda de senaste decarboniseringstrenderna (identifierade mellan 2005 och 2019) med 20 procent", föreslår rapportförfattarna.

De menar att nettonollmålet kan uppnås före 2050, "med tanke på den billiga avkarboniseringspotential som Portugal har i förhållande till andra europeiska länder".

"Portugal har förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen med cirka 50 procent till 2030 (jämfört med 1990), med tanke på elproduktionssektorns mer gynnsamma ställning, elbilarnas större genomslagskraft och skogens större potential för att binda utsläpp", motiverar de.

Dessa mål innebär att landet ökar den förnybara elkapaciteten, stimulerar införandet av elfordon och utvecklingen av nya värdekedjor, t.ex. grön väte, bränslen med låga koldioxidutsläpp och CCUS (avskiljning, användning och/eller lagring av koldioxid).

"Det behövs också en strategi för skogsbruk och markanvändning samt beslutsamma åtgärder från den privata och offentliga sektorn och det civila samhället", rekommenderas i dokumentet.

De nödvändiga investeringarna skulle enligt företaget kunna ha en tyngd på cirka 7 procent av BNP, främst omfördelade från teknik med stort koldioxidavtryck. Å andra sidan kan det skapa "tillväxtmöjligheter på upp till 10-15 procent av Portugals BNP".