Enligt studien "Prevent Harmful Use of Alcohol" är genomsnittet i Portugal för personer över 15 år och de 12 liter ren alkohol som konsumeras motsvarar två och en halv flaska vin eller 4,6 liter öl per vecka.

Enligt den analys som gjorts i 52 länder konsumerar män 19,4 liter ren alkohol per capita och år, medan kvinnor konsumerar 5,6 liter.

I OECD-länderna är den genomsnittliga konsumtionen 10 liter ren alkohol per person och år.

Enligt studien som offentliggjordes den 19 maj kommer överdriven alkoholkonsumtion att påverka hälsan och den genomsnittliga livslängden.

Under de kommande 30 åren beräknas den genomsnittliga livslängden i Portugal minska med ett år, "på grund av sjukdomar och skador som orsakas av daglig konsumtion" av mer än en drink per dag för kvinnor och mer än en och en halv drink per dag för män, enligt samma rapport.

Enligt samma studie, som bygger på nuvarande konsumtionsmönster i Portugal, förutspår OECD att sjukdomar och skador som orsakas av överdriven alkoholkonsumtion kommer att leda till en ökning av hälsokostnaderna med 2,3 procent och en minskning av produktiviteten på arbetsplatsen.

Studien visar att i Portugal "berusar sig 26,6 procent av de vuxna minst en gång i månaden".

I samma analys betonas att "13 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna i åldern 15 år" redan har varit berusade minst två gånger i sitt liv, samtidigt som det betonas att barn som aldrig har varit berusade har 26 procent högre sannolikhet att ha goda resultat i skolan.

Det nämns också att kvinnor med högre utbildning i 80 procent av fallen är mer benägna att överkonsumera alkohol en gång i månaden.

OECD:s studie anser att Portugal har goda resultat på vissa områden när det gäller att minska alkoholkonsumtionens skadliga effekter, men föreslår att vissa av dessa åtgärder förstärks för att bekämpa överdriven konsumtion.
I Portugal anses priset på alkoholhaltiga drycker vara lågt, så det rekommenderas att man fastställer minimipriser, står det i studien.

Enligt studien "Preventing the Harmful Use of Alcohol" bör Portugal investera 1,60 euro per medborgare i en rad åtgärder för att bekämpa överdriven alkoholkonsumtion, för att fram till 2050 förebygga "542 000 tusen sjukdomar och skador", "spara 45 miljoner euro per år i sjukvårdskostnader" och öka sysselsättningen och produktiviteten med motsvarande 6 000 heltidsanställda per år.

"För varje euro som investeras i detta åtgärdspaket kommer 16 euro att återfås i form av vinster, utan att hänsyn tas till effekterna på alkoholindustrin", framhålls det i rapporten.