Enligt uppgifter från Bank of Portugal skickade portugisiska emigranter 876,4 miljoner euro under de första tre månaderna förra året, medan siffran i år var 843 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 3,82 procent.

Tvärtom ökade de överföringar som skickades av utlänningar i Portugal med 4,5 procent, från 118,8 miljoner euro under de första tre månaderna 2020 till 124,3 miljoner euro från januari till mars i år.

Överföringar från portugisiska emigranter i Angola minskade med 6,15 procent under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året, vilket är nästan dubbelt så mycket som den minskning på 3,82 procent som noterades totalt sett.

Överföringarna från portugisiska arbetstagare i Angola sjönk från 45,34 miljoner euro under de tre första månaderna i fjol till 42,55 miljoner euro från januari till mars i år, vilket på ett avgörande sätt påverkade, som vanligt, siffrorna för överföringar från gruppen av portugisisktalande afrikanska länder (PALOP), som uppvisade en nedgång på 5,69 procent.

I motsatt riktning sjönk de överföringar som angolaner skickade till Portugal något, från 2,32 miljoner euro till 2,31 miljoner euro, vilket motsvarar en liten minskning på 0,43 procent, tvärtemot utvecklingen av de belopp som portugisisktalande arbetstagare i Portugal skickade till sina ursprungsländer, som ökade med 0,42 procent under det första kvartalet i år (från 9,43 till 9,47 miljoner euro).