Enligt DGS epidemiologiska bulletin fortsätter antalet patienter som tas in på sjukhus att öka och idag finns det 19 fler patienter än i söndags, totalt 239.

När det gäller inskrivningar på intensivvårdsavdelningar är det en patient mindre jämfört med föregående dag och de är för närvarande 57 inlagda.

Dödsfallet inträffade i norr.

Uppgifterna visar fortfarande en minskning med 47 aktiva fall av infektion, nu totalt 22 468.

Sedan pandemins början i Portugal, som inträffade i mars 2020, har 17 018 personer avlidit av de 845 465 bekräftade fallen av infektion, enligt DGS.

Under de senaste 24 timmarna har fler än 287 personer tillfrisknat, totalt 805 979 sedan pandemins början.

Hälsovårdstjänstemännen håller 19 588 kontakter under övervakning, 109 färre än i söndags.

Enligt de senaste uppgifterna från DGS har Portugal 4 941 964 personer vaccinerade mot covid-19, varav 1 528 496 redan är vaccinerade med de två doserna.

I bulletinen anges att den norra regionen i dag har 60 nya SARS-CoV-2-infektioner och ett dödsfall med covid-19, totalt 339 356 infektionsfall och 5 353 dödsfall sedan pandemins början.

I regionen Lissabon och Tagusdalen rapporterades ytterligare 97 fall av infektion, vilket motsvarar 319 446 fall och 7 211 dödsfall hittills.

I regionen Centrum registrerades ytterligare 20 fall, med 119 553 infektioner och 3 020 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare åtta fall, totalt 30 083 infektioner och 971 dödsfall.

I Algarve-regionen har 13 fler fall registrerats, vilket innebär 22 161 fall och 363 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira har registrerat 17 nya fall, vilket motsvarar 9 631 infektioner och 68 dödsfall på grund av covid-19, sedan mars 2020.

Azorerna har idag 26 nya fall och står för 5 235 fall och 32 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör sina uppgifter dagligen, vilket kanske inte sammanfaller med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Av det totala antalet dödsfall var 8 939 män och 8 079 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Dagens DGS-bulletin visar också att överförbarhetsindexet (Rt) för SARS-Cov-2-coronaviruset fortsätter att stiga och ligger på 1,06, samtidigt som incidensen av infektionsfall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna har ökat till 55,6.