Den franska utrikesministern sade att det kommer att finnas tre kategorier - grönt, gult och rött - för att kategorisera de hälsokontroller och restriktioner som krävs för tredjelandsmedborgare.

I onsdags enades de 27 EU-medlemsstaterna om att låta personer från tredjeländer som redan är vaccinerade mot covid-19 komma in i EU.