Syftet med föreningen, som kommer att ledas av affärsmannen Vasco de Mello, är att erbjuda bättre utbildning, stärka företagsstrukturen och minska kostnaderna så att Portugal kan växa mer än Europa.

Den nya föreningen har ännu inte fått sitt namn och kommer att presenteras i juni.