Ministeriet begärde att processen för Ana Serralha, som är borta på okänd ort, skulle avbrytas.

Domarkåren, med Ana Rita Barra som ordförande, fortsatte med rättegången mot de återstående åtalade, som alla dök upp i rätten, en av dem via videokonferens.

Enligt åtalet anklagas den tidigare föreståndaren för hemmet, som också är en tidigare PSD-ledamot, och de övriga fem anställda för "kränkande och skadligt" beteende av flera brukare, misshandel och missbruk av psykoaktiva läkemedel utan läkarrecept.

De bevis som åklagarmyndigheten pekar på inträffade mellan 2009, det år då vårdhemmet i Porto Moniz började sin verksamhet, och början av 2018, då direktionen stängdes av efter en stämning från socialförsäkringen.

Flera klagomål från familjemedlemmar rapporterades under årens lopp, vilket motiverade en inspektionsåtgärd och sedan ett klagomål till åklagarmyndigheten som gjordes av Madeiras regionala regering 2018.

Förutom missbruk av psykoaktiva läkemedel och misshandel påpekar den allmänna åklagaren också att vissa användare behandlades med nedsättande smeknamn och anser att de anklagade agerade medvetet och visste att de skadade människor som var särskilt sårbara på grund av hög ålder och associerade sjukdomar.