En analys av lägesrapporterna från generaldirektoratet för hälsa visar på två tydliga tendenser när det gäller antalet dagliga fall av infektion med sars-CoV-2-viruset i de två största regionerna, sedan den fjärde och sista fasen av lättnader i inlåsningsfasen trädde i kraft den 1 maj.

Under den första halvan av månaden - mellan den 2 och 16 maj - var den norra delen av Portugal alltid den region som registrerade flest fall, med en variation mellan ett minimum på 86 den 3e och ett maximum på 181 den 6e maj.

Från och med den 17 maj vände denna trend och Lissabon och Vale do Tejo blev, med undantag för den 20 maj, den region i landet med det högsta antalet fall som anmäldes dagligen, med 175 fall den 25 maj.

När han talade med journalister efter ett besök på sjukhuset i Vila Franca de Xira, erinrade regeringstjänstemannen om att Lissabons storstadsområde hade upplevt en liknande epidemiologisk situation redan i början av förra sommaren och han utesluter inte att regionen kan drabbas av ett bakslag i de respektive reglerna för lättnader i avspärrningsplanen.