Enligt en källa från Vaccine Task Force, den struktur som samordnar logistiken för vaccinering i Portugal, kommer i slutet av nästa vecka "uppskattningsvis cirka 950 000 doser av vaccinet från Pfizer, 340 000 doser från AstraZeneca, 68 000 doser från Moderna och 88 000 doser från Johnson & Johnson att nå det nationella territoriet", det senare i enstaka doser.

Det planeras alltså att landet kommer att få 1 446 000 vacciner under de kommande dagarna, vilket motsvarar cirka 25 procent av de totalt 5 728 470 doser som levererats till Portugal sedan vaccinationsplanen inleddes den 27 december 2020.

"Det är bara dagar kvar tills vi vaccinerat majoriteten av befolkningen över 60 år med minst en dos - för närvarande har vi 90 procent av dessa personer med minst en dos - vilket innebär att vi kommer att ha skyddat den åldersgrupp där det hittills har varit 96 procent av sjukhusvistelser och dödsfall av Covid-19", säger samma källa.

Enligt arbetsgruppen under ledning av viceamiral Gouveia e Melo har man efter att ha uppnått detta mål och med hänsyn till de tillgängliga vaccinerna "prioriterat att vaccinera, så rättvist som möjligt mellan de regionala hälso- och sjukvårdsförvaltningarna", det största antalet personer i olika åldersgrupper.

Förutom den vaccination av personer mellan 50 och 59 år som redan pågår avser arbetsgruppen att under veckan den 6 juni börja vaccinera åldersgruppen 40-49 år och under veckan den 20 juni gruppen 30-39 år.

"Vaccinationen av dessa tre åldersgrupper kommer att ske parallellt. Vi talar här om åldersgrupper där risken för att människor ska smittas av Covid-19 är mycket likartad och vi kommer med denna åtgärd att försöka förenkla och påskynda vaccinationsprocessen för hela befolkningen", förklarade samma källa.

Samma källa sade att de senaste uppgifterna tyder på att ungefär 2 till 3 procent av de personer som kallats via sms för att vaccineras reagerade negativt på det föreslagna schemat, vilket inte betyder att de vägrar att bli vaccinerade.

"Att de inte accepterar utnämningen innebär inte att de vägrar att bli vaccinerade. Det kan bero på olika orsaker, t.ex. att man inte är tillgänglig på det föreslagna datumet och att användaren vill ha ett alternativt datum", säger han.

Enligt den veckovisa vaccinationsrapporten som publicerades av generaldirektoratet för hälsa (DGS) har 3 526 688 personer redan vaccinerats med den första dosen och 1 654 55 personer har redan vaccinerats fullständigt, med totalt 516 911 doser som administrerades förra veckan.

Uppgifter från DGS visar att 34 procent av den portugisiska befolkningen har fått den första dosen och att 16 procent redan har vaccinerats med de två doserna av vaccinet mot SARS-CoV-2-viruset.