Enligt dagens epidemiologiska bulletin har Lissabon- och Tagusregionen fortfarande flest bekräftade fall med 264 av de 572 registrerade fallen.

Antalet sjukhusinläggningar (233) och intensivvårdsavdelningar (53) är fortfarande stabilt, utan någon förändring sedan i onsdags.

Uppgifterna från DGS visar även att ytterligare 105 fall är aktiva, totalt 22 452 fall, och att 467 personer har rapporterats tillfrisknade.

Totalt, och sedan pandemins början i mars 2020, har 807 532 personer betraktats som återställda efter infektionen.

De kontakter som hälsomyndigheterna har under övervakning har ökat, med 1 221 fler personer, för totalt 21 834.

Enligt den veckovisa vaccinationsrapporten som DGS offentliggjorde på tisdagen har 3 526 688 personer redan vaccinerats med den första dosen och 1 654 55 personer har redan fått den fullständiga vaccinationen, med totalt 516 911 doser som administrerats under den senaste veckan.

Uppgifter från DGS visar att 34 procent av den portugisiska befolkningen har fått den första dosen och att 16 procent redan har vaccinerats med två doser av vaccinerna mot SARS-CoV-2-viruset.

Enligt bulletinen har den norra regionen 159 nya SARS-CoV-2-infektioner, totalt 339 803 infektionsfall och 5 354 dödsfall sedan pandemin inleddes.

I regionen Lissabon och Tagusdalen har ytterligare 264 fall rapporterats, totalt 320 165 fall och 7 211 dödsfall som tillskrivs Covid-19.

I Centrum rapporterades ytterligare 64 fall, vilket innebär 119 700 infektioner och 3 021 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 22 fler fall, totalt 30 138 infektioner och 971 dödsfall.

I Algarve-regionen visar bulletinen 11 nya infektioner, vilket innebär 22 201 fall och 363 dödsfall.

Den autonoma regionen Madeira registrerade 14 nya infektioner, vilket motsvarar 9 674 fall och 69 dödsfall på grund av Covid-19.

Azorerna registrerade 38 nya fall, vilket motsvarar 5 325 fall och 33 dödsfall sedan pandemins början, enligt DGS.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör sina uppgifter dagligen, vilket kan sammanfalla med den information som offentliggörs i bulletinen.

Det nya coronaviruset har redan smittat minst 461 838 kvinnor och 384 808 män i Portugal, visar uppgifter från DGS, enligt vilka det finns 360 fall av okänt kön som utreds, eftersom denna information inte lämnas automatiskt.

Av det totala antalet dödsfall var 8 940 män och 8 082 kvinnor.

Det högsta antalet dödsfall fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Överförbarhetsindexet (Rt) för SARS-Cov-2-coronaviruset har varit 1,07 sedan i onsdags, medan infektionsincidensen per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna är 57,8. Uppdaterade siffror för överförbarhetsindex och incidens offentliggörs på måndagar, onsdagar och fredagar.

Pandemin har orsakat minst 3 500 321 dödsfall i världen, till följd av mer än 168,3 miljoner fall av infektion, enligt en bedömning som gjorts av den franska myndigheten AFP.