Enligt den veckovisa vaccinationsrapporten från DGS har 3 526 688 personer redan vaccinerats med den första dosen och 1 654 55 personer har redan vaccinerats fullständigt, efter att ha fått totalt 516 911 doser under den senaste veckan.

Vaccineringen av åldersgruppen personer över 80 år genomgick en liten förändring i förhållande till föregående vecka, med 96 procent (646 721 äldre) med den första dosen redan administrerad och 90 procent (607 257) med de två doserna.

I åldersgruppen 65-79 år har 92 procent av personerna i denna grupp (1 471 719) redan fått den första dosen, en andel som sjunker till 30 procent (473 148) när det gäller den fullständiga vaccinationen.

I gruppen mellan 50 och 64 år har 44 procent (941 130) redan vaccinerats första gången och ytterligare 13 procent (285 780) har redan fått de två doserna vaccin mot Covid-19.

Sett till regionerna visar DGS uppgifter att norr fortsätter att ligga i topp när det gäller antalet administrerade vacciner, med totalt 1 756 275 doser, tätt följt av Lissabon och Tagusdalen, där 1 705 909 doser redan har administrerats.

Centrum är den tredje regionen i landet där flest personer har fått vaccinet (983 974), följt av Alentejo (292 725), Algarve (199 146), Madeira (132 162) och Azorerna (107 122).

När det gäller befolkningens vaccinationstäckning per region ligger Alentejo i topp när det gäller andelen personer som redan har fått en dos vaccin (41 procent), medan centrum visar 40 procent.

Madeira kommer på tredje plats med 36 procent av befolkningen som har tagit en dos, följt av norr med 34 procent, Lissabon och Tagusdalen samt Azorerna med 32 procent och Algarve med 31 procent.

Sedan vaccinationen mot Covid-19 inleddes den 27 december 2020 har Portugal redan fått 5 728 470 vacciner, varav 5 126 418 doser har delats ut till vaccinationsstationer i Portugal på fastlandet och i de autonoma regionerna.