Ministern för arbete, solidaritet och social trygghet, Mendes Godinho, sade att de arbetsmarknadsåtgärder som föreskrivs i stadgan för informella vårdgivare redan har lagts fram för arbetsmarknadens parter.

"Och vårt mål är att inkludera dem i översynen av arbetslagen, som vi arbetar med", sade Ana Mendes Godinho.

I den här frågan sade ministern att institutet för social trygghet (ISS) har mottagit cirka 7 000 ansökningar om erkännande av statusen som informella vårdare, en siffra som hon medgav var låg, trots den "stora kommunikationsinsatsen" från socialförsäkringen, som "till och med mejlade alla personer som potentiellt omfattas av stadgan för att göra en ansökan".

"Pandemin påverkade också starten av dessa projekt och vårt engagemang är totalt för att stärka spridningen och vi kommer att lansera en nationell kampanj i media för att dela detta ytterligare fortfarande", sade ministern.

I sitt inledande inlägg sade ministern också att utvidgningen av pilotprojekten till hela det nationella territoriet - eftersom de bara är verksamma i 30 kommuner - har förordningar klara, med tanke på att den ettåriga verksamhetstiden för projekten löper ut i juni.

Statusen informell vårdare föreskrivs för dem som ger regelbunden eller permanent vård till andra som befinner sig i en beroendeställning.