"De regler som för närvarande är i kraft genom en resolution från ministerrådet förlängs med ytterligare två veckor", säger en officiell källa från ministeriet för arbete, solidaritet och säkerhet.

Bland dessa regler finns kravet att systemet med distansarbete ska införas när funktionerna tillåter det.

Ministerrådet godkände en resolution som förlänger katastroftillståndet på hela fastlandet fram till 23:59 den 13 juni 2021.

Fram till den 13 juni kommer de regler som gällt sedan mitten av januari, då den andra allmänna låsningen beslutades, att fortsätta att gälla när det gäller distansarbete.