Den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR ) släppte 24-timmarsrapporten om olyckor och trafikövervakning för februari, som sammanfaller med den andra månaden av den allmänna inlåsningen på grund av Covid-19-pandemin och begränsningarna av trafiken på grund av undantagstillståndet.

Under årets två första månader inträffade 2 674 olyckor med offer på fastlandet, vilket resulterade i 34 dödsfall, 163 allvarliga skador och 2 981 lindriga skador, enligt ANSR.

"Siffrorna visar en förbättring av de viktigaste olycksindikatorerna jämfört med samma period 2020: det var 2 417 färre olyckor med offer (-47,5 procent), 19 färre dödsfall (-35,8 procent), 143 färre allvarliga skador (-46,7 procent) och 3 141 färre lindriga skador (-51,3 procent)", står det i dokumentet.

ANSR rapporterar att trots minskningen av antalet olyckor var indexet för olyckornas allvarlighetsgrad högre än under samma månader 2020.

Enligt februarirapporten var kollision den vanligaste olyckstypen, även om det högsta antalet dödsfall och allvarliga skador berodde på olyckor i terräng.