Sammanlagt har Bryssel frigjort 14,14 miljarder euro till 12 medlemsstater, där Portugal får en andel på 22,41 miljarder euro, det andra stödet inom ramen för SURE, efter att i december ha fått en första utbetalning på 3 miljarder euro, av ett stöd som väntas uppgå till totalt 5,9 miljarder euro.

Dessa lån kommer att hjälpa medlemsstaterna att klara av att hantera de ökade offentliga utgifterna för att bevara arbetstillfällen i kölvattnet av coronaviruspandemin, särskilt genom att bidra till att täcka kostnader som är direkt kopplade till finansieringen av nationella system för korttidsarbete och andra liknande åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin, även för egenföretagare.

I samband med dagens transaktion fick förutom Portugal även Belgien 2 miljarder euro, Bulgarien 5,11 miljarder euro, Cypern 1,24 miljarder euro, Grekland 2,54 miljarder euro, Spanien 3,37 miljarder euro, Italien 7,51 miljarder euro, Litauen 355 miljoner euro, Lettland 113 miljoner euro, Malta 177 miljoner euro, Polen 1,56 miljarder euro och Estland 230 miljoner euro.