Omkring 150 frivilliga från berörda partner kommer att bidra till att samla in skräp och städa tidigare identifierade områden i Ria Formosa, med målet att upprepa insatsen i slutet av badsäsongen.

Efter det att volontärerna har städat kommer Portugals miljöbyrå, genom administrationen för Algarves hydrografiska region, att genomföra ett initiativ för att öka medvetenheten genom en kvalitativ och kvantitativ utvärdering av det insamlade marina skräpet samt en analys av förekomsten av mikroplaster i Ria Formosas vattenmassa.

De 150 deltagarna från de enheter som deltar i initiativet och andra sammanslutningar och lokala organisationer kommer att delas in i grupper på 10-15 personer och kommer att arbeta i områden som ICNF har identifierat i förväg, så att de inte stör skyddade områden eller häckningsområden. Alla grupper kommer att åtföljas och övervakas för att säkerställa att dynekosystemet skyddas och bevaras.

Ana Antunes, generaldirektör för MAR Shopping Algarve, säger: "Detta är en upplysningsinsats som vi anser vara viktig för att skapa en anda av samarbete mellan partnerna för att bevara miljön, samtidigt som vi inspirerar lokalbefolkningen till goda rutiner och försiktighet när de utför aktiviteter i naturen och i allmänhet". Den organiserande enheten uppger också att åtgärden ökar kunskapsutbytet mellan enheterna när det gäller den lokala faunan, häckningsområdena och miljöarvet.

Enligt uppgifter från IUCN (Internationella naturvårdsunionen) dumpas minst 8 miljoner ton plastavfall i haven varje år. En del av detta avfall sköljs sedan ner på stränderna och skadar ekosystemen och det marina livet.