"Dessa siffror är ett bevis på att vaccinerna [mot Covid-19] har en kraft som minskar inte bara sjukdomen utan också dess mest negativa manifestationer", sade André Peralta Santos vid det periodiska mötet för att analysera den epidemiologiska situationen i landet, som samlar experter, regeringsmedlemmar och republikens president på Infarmed i Lissabon.

"Det är normalt att det finns sporadiska fall där människor även efter fullständig vaccination kan få sjukdomen, och siffrorna visar att i den överväldigande majoriteten av dessa fall är sjukdomen mycket lindrig och kräver ingen sjukhusvård och det har inte förekommit några dödsfall", fortsatte han.

När han läste de senaste siffrorna för Covid-19-fall rapporterade DGS-specialisten om en "låg till måttlig förekomst, men med en svagt ökande trend under den senaste veckan", trots att han konstaterade att "det inte finns många län" med en förekomst på över 120 fall per 100 000 invånare vid 14 dagar, vilket motsvarar 683 000 personer. Han betonade dock den "oro" som finns kring Lissabon kommun, som redan har överskridit gränsen på 120 fall per 100 000 invånare.

"Lissabonregionen har visat en ökad incidens och eftersom det är ett område med hög befolkningstäthet och intensiv pendling kan det utgöra ett större problem", konstaterade han och förklarade att församlingarna i kommunens centrum är de som registrerar "högre incidens och över 240 fall" per 100 000 invånare vid 14 dagar.

Enligt André Peralta Santos har "några av de mer centrala församlingarna i staden redan en nedåtgående trend", men "ökningen sprider sig till angränsande församlingar" och till och med till andra kommuner. "Det finns en lätt uppåtgående trend i nya fall, främst på bekostnad av unga vuxna. Den nedåtgående trenden av fall fortsätter i gruppen 80+ och andra åldrar, och även när det gäller sjukhusvistelser och dödlighet", förstärkte han.

"Sjukhusvistelser fortsätter en nedåtgående trend och för närvarande är den åldersgrupp som har flest sjukhusvårdade patienter gruppen 40-59, vilket också är ett förväntat fenomen, eftersom vi skyddar den äldre befolkningen med vaccination är det normalt att denna påverkan ökar", sade han och betonade också att dödligheten "ligger kvar på mycket låga nivåer, med tre dödsfall per miljon invånare".

När det gäller testning noterade DGS-experten att 270 000 tester slutfördes under den senaste veckan, varav 75 procent var snabba antigentester, särskilt bland den aktiva befolkningen, och en positivitetsgrad "långt under referensvärdet" på 4 procent, trots en liten ökning under de senaste veckorna.