Enligt "Monthly Estimates of Employment and Unemployment" som publicerades idag av det nationella statistikinstitutet (INE) minskade den arbetslösa befolkningen i mars med 3 % jämfört med februari 2021, efter att ha ökat med 4,9 % jämfört med mars 2020 .

Arbetslösheten, enligt Internationella arbetsorganisationens (ILO) begrepp, uppgick till 6,6 %, 0,2 procentenheter mindre än föregående månad och 0,3 procentenheter mer än föregående år.