I år skickades IMI-avräkningsnotor till 4 031 117 fastighetsägare, och för 920 660 av dem var värdet under 100 euro.

IMI-skatter på 100 euro eller mindre måste betalas i sin helhet före dagens slut. IMI-värden över 100 euro kan delas upp i två eller tre delbetalningar som betalas mellan maj och november.