Majoriteten av respondenterna i studien uppgav att de var försiktiga med sin mag- och tarmhälsa, men endast 29 procent konsulterade en specialist och av dessa gjorde 49 procent det för mer än tre år sedan.

Den nationella undersökningen, som främjades av den portugisiska gastroenterologisällskapet (SPG), genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Multidados mellan den 27 mars och den 13 april 2021, baserat på ett urval av 1 500 personer i åldrarna 18-75 år.