Den nya anläggningen kommer att ha kapacitet att utföra mer än 15 000 tester per dag och representerar en investering på 1,5 miljoner euro. Det kommer att skapas 50 arbetstillfällen i laboratoriet och i det testnätverk som kommer att inrättas på plats i hela Algarve.