De totala lånen till hushållen ökade återigen i april, till 121 748 miljoner euro, vilket är det högsta beloppet på sex år. Detta enligt uppgifter som offentliggjordes idag av Banco de Portugal (BdP), som konstaterade att detta är det högsta belopp som beviljats i familjekrediter sedan april 2015.