Han betonade att det är en "god praxis" att begränsa pandemin av covid-19.

För närvarande är det obligatoriskt att använda mask i slutna utrymmen och på allmänna gator när det inte är möjligt att hålla ett socialt avstånd på minst två meter eller vid evenemang och utställningar utomhus.