"För närvarande har nästan 5,7 miljoner vacciner administrerats, vilket har gjort det möjligt för oss att vaccinera nästan 3,8 miljoner människor med minst en dos, varav mer än två miljoner redan har en fullständig vaccination", säger hälsoministeriet.

I ett uttalande tillade ministeriet att när det gäller de åldersgrupper som löper störst risk i samband med covid-19, på Portugals fastland, har 77 procent av dem över 50 år redan fått minst en dos vaccin och 39 procent har det fullständiga vaccinet.

"Bekräftelse av schemat för mottagande av vacciner, fram till slutet av juni bör Portugal få cirka 4,5 miljoner vacciner", heter det också i uttalandet.

"Vid en tidpunkt då nästan 40 procent av den portugisiska befolkningen redan har åtminstone en viss skyddsnivå och 20 procent redan är vaccinerade är detta goda nyheter för alla, eftersom varje person som vaccineras inte bara skyddar sig själv utan även andra", betonade statssekreteraren för hälsa, Diogo Serras Lopes.

Samordnaren för den arbetsgrupp som samordnar vaccinationslogistiken sade att takten i vaccinationerna "beror endast på de vacciner som anländer till Portugal", och att landet för närvarande har kapacitet att vaccinera 100 000 personer per dag.

Om det behövs och med fler timmars dagligt arbete kan landet kanske vaccinera 120 000-140 000 personer per dag, sade viceamiral Henrique Gouveia e Melo.

"Vi lyckades vaccinera 100 000 portugiser med sex timmars arbete per dag i dessa vaccinationscentraler. Om vi ökar det till 10 timmar per dag kommer vi att öka takten".