Ordföranden för AHETA (Association of Hotels and Touristic Enterprises of the Algarve) påpekade för nyhetsbyrån Lusa att kravet på PCR-test ökar semesterkostnaderna, särskilt för familjer, vilket kan vara en negativ faktor för regionen i förhållande till andra turistdestinationer som Spanien, som redan har meddelat att de inte kommer att kräva detta.

"Det som står på spel ur vårt perspektiv är att de obligatoriska testerna är mycket dyra, de kostar tre eller fyra gånger mer än enkla [antigen]tester, och det gör semestern i Algarve alltför betungande för turisterna", sade Elidérico Viegas.

AHETA-ordföranden försvarade därför att eftersom Förenade kungariket är det land som har den högsta vaccinationsgraden i hela Europa, skulle regeringen kunna "lätta lite" på detta krav.

Enligt Elidérico Viegas kommer den brittiska marknaden vid valet av semestermål att upptäcka att "familjen måste betala relativt dyra tester för alla" element och "detta återspeglas i ökningen av kostnaden" för vistelsen, vilket "tar bort konkurrenskraften, jämfört med resmål som inte har detta krav".