De hör också till dem som mest förespråkar en ökning av dess kompetens för att hantera kriser som pandemin covid-19.

Detta framgår av Eurobarometern från våren, en undersökning som beställts av Europaparlamentet.

84 procent av de portugisiska respondenterna hade en positiv bild av EU, medan endast 2 procent hade en negativ bild.