Viceamiral Gouveia e Melo, chef för arbetsgruppen, sade att det finns ett behov av att skapa "ett nummer i det nationella hälsovårdssystemet" för personer som befinner sig illegalt i Portugal, eftersom de "måste identifieras på något sätt innan hälsovården".