Enligt "Monthly Estimates of Employment and Unemployment" som publicerades den 31 maj av det nationella statistikinstitutet (INE) minskade antalet arbetslösa i mars med 3 procent jämfört med februari 2021, efter att ha ökat med 4,9 procent jämfört med mars 2020.

Arbetslösheten, enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO), uppgick till 6,6 procent, 0,2 procentenheter mindre än föregående månad och 0,3 procentenheter mer än föregående år.