Åtgärderna innebär att familjeevenemang som bröllop och dop inte får överskrida 50 % av platsernas kapacitet.

Kapacitetsbegränsningarna minskas till 25 % i kommuner som registrerar en incidensfrekvens för covidinfektioner på mer än 240 fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna under två på varandra följande utvärderingar, eller mer än 480 fall i kommuner med låg befolkningstäthet.