Ordföranden för Associação Solidariedade Imigrante, Timóteo Macedo, sade till nyhetsbyrån Lusa att det är "mycket svårt" för utländska medborgare att få ett möte med utlänningsmyndigheten SEF (Foreigners and Borders Service) för uppehållstillstånd i Portugal.

"De organiserade maffiorna och advokatbyråerna tar alla möten. När de öppnar möten tar det 15 minuter på SEF-plattformen", hävdade han och menade att invandrare "utnyttjas" när de debiteras "hundratals euro för ett möte".

Ordföranden för Associação Solidariedade Imigrante försvarar ett nytt schemaläggningssystem och betonar att det tidigare systemet, där SEF kontaktade invandraren via ett telefonmeddelande efter en förplaneringsfas, var effektivare, trots att det tog lång tid.

I augusti 2019 lämnade SEF in ett klagomål till det offentliga ministeriet (MP) för att få bevis för brottet hjälp till olaglig invandring på grund av den påstådda försäljningen av möten på portaler med klassificerade annonser.

SEF uppgav då att det kunde finnas en "missbrukande användning" av det automatiska systemet för förhandsbokning (SAPA) genom datasystem och "grundade misstankar om att enskilda personer tar lediga platser, baserat på beställningar av paket av tjänster som inkluderar schemaläggning och förberedelse av den begäran som ska presenteras".

I ett svar som nu skickats till Lusa framhöll SEF att denna utredning ägde rum vid SEF:s centrala utredningsavdelning och att flera förfarandemässiga åtgärder vidtogs.

"De har dock inte gjort det möjligt för oss att bekräfta misstankarna om brottet hjälp till olaglig invandring eller brott av datarelaterad karaktär", säger denna säkerhetstjänst.

SEF framhåller att efter dessa misstankar "vidtogs vissa åtgärder för att skydda det normala arbetet i datasystemet för utnämningar och aktivering av funktionen 'reCAPTCHA' på portalens autentiseringssida".

När det gäller tjänsten till allmänheten, som avbröts mellan den 13 februari och den 16 april på grund av det undantagstillstånd som utfärdades på grund av Covid-19, rapporterar denna säkerhetstjänst att cirka 41 400 medborgare meddelades om nya tider efter att mötena hade ställts in.

Enligt SEF har det i år gjorts 10 000 möten för beviljande av uppehållstillstånd och fram till den 30 september planeras cirka 20 000 möten för detta ändamål.

Säkerhetstjänsten kräver att mötena för att ta hand om invandrare som har pågående processer hos SEF ska vara "helt fyllda senast den 30 oktober" och det finns ingen prognos för att öppna nya lediga platser.