Enligt uppgifterna hade 34 av de 59 övervakade reservoarerna en vattentillgång som var större än 80 procent av den totala volymen i slutet av maj.

Den sista dagen i maj, jämfört med den sista dagen i föregående månad, ökade volymen i fem avrinningsområden och minskade i sju.
Barlavento-avrinningsområdet hade den lägsta vattentillgången i slutet av maj, med 31,7 procent, följt av Mira (49,3 procent).

Enligt SNIRH:s uppgifter hade avrinningsområdena Mondego (89,3 procent), Tagus (87,7 procent), Guadiana (86,6 procent), Douro (83,7 procent), Cávado och Ave (81,3 procent), Oeste (79,5 procent), Arade (72,8 procent), Lima (70 procent) och Sado (68 procent) de högsta lagringsnivåerna i slutet av maj.

Lagringarna i maj 2021 per avrinningsområde är högre än genomsnittet för lagringen i maj (1990/91 till 2019/20), utom för avrinningsområdena Lima, Mondego, Mira och Ribeiras do Algarve.
Varje avrinningsområde kan ha mer än en reservoar.