Laboratoriet kommer att ha kapacitet att utföra mer än 15 000 tester per dag och representerar en investering på 1,5 miljoner euro, med 50 nya arbetstillfällen i laboratoriet och i det testnätverk som kommer att inrättas på plats i hela Algarve".

Det nya molekylärbiologiska laboratoriet, som samarbetar med kommunen Faro, är "integrerat i verksamheten 'Summer Safe Portugal'" och "kommer att göra det möjligt att utöka kapaciteten att svara kvantitativt och tidsmässigt på Covid-19-tester, nämligen PCR-testerna".

"Med den ökade turism som förväntas under sommarmånaderna i Algarve och de obligatoriska testerna för inresa till Portugal och återvändande till ursprungsländerna kommer Unilabs, i samarbete med HPA Health Group, att förstärka testkapaciteten i regionen, vilket gör det möjligt att reagera snabbare, utan att proverna behöver transporteras utanför distriktet", står det i meddelandet.

Centret är beläget i Faro. Men "dessutom kommer ett nätverk av specifika platser och rutter som är schemalagda i hotellenheter att skapas, vilket utökar tillgången till dessa viktiga tjänster", nämnde Unilabs och HPA Health Group.

"Det är en investering i kvalitet och närhet, som vi anser vara väsentlig och en tillgång för att stödja återupptagandet av turismen i Algarve", står det i meddelandet.