EllaLink, som är den första direkta höghastighetsförbindelsen via sjökabel mellan Europa och Sydamerika, anses av det portugisiska ordförandeskapet vara "en viktig infrastruktur för digital sammankoppling och överföring av data mellan de två kontinenterna".

Invigningsceremonin, som är planerad till kl. 10.50, kommer att äga rum i ett hybridformat (personligen och online) från Sines, där kabeln kommer att förankras, med en anslutning till Fortaleza (Brasilien), och kommer att ledas av premiärminister António Costa.

Vid evenemanget kommer även FN:s generalsekreterare António Guterres, Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Europaparlamentets talman David Sassoli att göra inlägg via videokonferens.
Invigningen av "EllaLink" är en del av evenemanget "Leading the Digital Decade", som organiseras gemensamt av det portugisiska ordförandeskapet och Europeiska kommissionen, med närvaro av företrädare för "flera EU-medlemsstater, företrädare för Europaparlamentet och Europeiska kommissionen samt företrädare för den privata sektorn och det civila samhället".

Syftet med tvådagarsmötet är att "främja en bred debatt om EU:s digitala omvandling", med utgångspunkt i målen för det digitala årtiondet, ett initiativ som kommissionen lade fram i mars för att se till att alla EU-medborgare kan dra nytta av det digitala.

Den 1 juni ska "Lissabonförklaringen - Digital demokrati med syfte" presenteras, ett bidrag till en "gemensam interinstitutionell förklaring" om digitala rättigheter och principer som kommissionen håller på att utarbeta.

I Lissabonförklaringen, som det portugisiska ordförandeskapet anger, ingår "åtaganden för att säkerställa tillgång till högkvalitativ uppkoppling i hela Europa, främja alla medborgares förvärv av digitala färdigheter och skapa en rättvis och icke-diskriminerande värld på nätet".

Ministern för ekonomi och digital övergång, Pedro Siza Vieira, kommer att tala vid öppningssessionen för den första dagen av "Leading Digital Day", som är planerad att äga rum kl. 10.00, följt av ett tal av EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton.

Vid den första dagens avslutande sammanträde, kl. 17.15, kommer Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för portföljen "Ett Europa redo för den digitala eran", Margrethe Vestager, och ministern för vetenskap, teknik och högre utbildning, Manuel Heitor, att tala.

Den andra dagen kommer att ägnas åt programmet Det digitala Europa, som har en budget på 7,5 miljarder euro för att finansiera europeiska projekt inom superdatorer, artificiell intelligens, cybersäkerhet och avancerad digital kompetens.