Enligt samma källa, som talade med Lusa, kommer den "goda takten" i processen att leda till att "den som planerar att boka själv kommer att få en ledig plats från och med den 14 juni".

Tillgången till detta verktyg för personer över 45 år följer den tidsplan som arbetsgruppen har fastställt, som också föreskriver att det från och med 20:e kommer att vara möjligt att självplanera för personer mellan 30 och 39 år.