I ett uttalande pekar SFRCI på den nationella strejken som "den sista formen av kamp" mot bakgrund av "vägran att föra en dialog och att CP:s förvaltningsråd under flera månader inte har lyckats lösa arbetstagarnas problem".

En officiell CP-källa som Lusa kontaktade vägrade att kommentera fackföreningens påståenden och tillade endast att "skiljedomstolen beslutade om minimitjänster på cirka 25 procent".

På sin webbplats varnar företaget för "betydande störningar i hela landet i alla tjänster" under strejkdagarna, med möjliga konsekvenser för dagarna före (lördag) och efter (onsdag) strejken.

Enligt CP kan de som redan har biljetter för resor med Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional och regionala tåg begära återbetalning av det totala beloppet för den köpta biljetten eller en förnyad giltighet, utan kostnad.