Enligt ett uttalande godkändes det statliga stödet enligt den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin i samband med utbrottet av covid-19. Det kommer att beviljas i form av direkta bidrag som är öppna för kollektivtrafikföretag på Azorerna.

Syftet med åtgärden är att mildra den plötsliga likviditetsbrist som dessa företag står inför på grund av utbrottet av covid-19 och de restriktiva åtgärder som har vidtagits för att begränsa spridningen av viruset.

Bryssel drog slutsatsen att den portugisiska statliga stödordningen för transportsektorn på Azorerna uppfyller de villkor som fastställs i den ovannämnda tillfälliga ramen, både när det gäller beloppet (gränsen är 1,8 miljoner euro per företag) och tidsplanen (upphör den 31 december).

Den 30 april godkände Europeiska kommissionen att Azorernas regionala regering beviljade SATA ekonomisk ersättning på 12 miljoner euro, utöver 122,5 miljoner euro i likviditetsstöd.

Den 27 april godkände Europeiska kommissionen en stödordning för företag på Azorerna i samband med pandemin covid-19, denna gång en stödlinje på 8 miljoner euro i form av direkta bidrag.

Den 16 april gav gemenskapens verkställande organ grönt ljus för stödordningen på 150 miljoner euro för att stödja företag på Azorerna som drabbats av pandemin, och ansåg att åtgärden var "nödvändig, lämplig och proportionell".